Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
 
Konkoly Observatory
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences

Szemináriumi beosztás / Seminar schedule

Krisztián Vida, Ramon Brasser

e-mail: vidakris  konkoly .hu, ramon.brasser  csfk .org2010B  2011A/B  2012A/B  2013A/B  2014A/B  2015A/B  2016A/B  2017A/B  2018A/B  2019A/B  2020A/B  2021A/B  2022A/B  2023A/B 

 

2011 Január ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
20. csüt/Thu 14:00 Kiss L. László (MTA KTM CsKI) Változások Piszkéstetőn, avagy a Lendület-program első teljes éve Changes at Piszkéstető: the first complete year of the Lendület programme
27. csüt/Thu 14:00 Szabó Gyula (MTA KTM CsKI) Néhány statisztikai alkalmazás az exobolygók vizsgálata területén Application of statistics in exoplanet research

 

 

2011 Február ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
3. csüt/Thu 14:00 Simon Attila (MTA KTM CsKI) Szakmai tapasztalatok a McDonald-obszervatóriumban Professional experiences at the McDonald Observatory
17. csüt/Thu 14:00 Kovács Tamás (MTA KTM CsKI) Káosz nyílt Hamilton-rendszerekben Chaos in open Hamiltonian systems
24. csüt/Thu 14:00 Regály Zsolt (MTA KTM CsKI) Bolygóbölcsők infravörös spektroszkópiája Infrared spectroscopic view of planet-forming sites

 

 

2011 Március ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
3. csüt/Thu 14:00 Sárneczky Krisztián (MTA KTM CsKI) PISTA mindent lát The PIszkéstető Supernova and Trojan Asteroid (PISTA) Survey
10. csüt/Thu 14:00 Kun Mária (MTA KTM CsKI) Egy különleges eruptív fiatal csillag a Lynds 1340 molekulafelhőben A peculiar eruptive young star in the Lynds 1340 molecular cloud
17. csüt/Thu 14:00 Jan Budaj (Astronomical Institute
of the Slovak Academy of Sciences, Tatranska Lomnica)
Kölcsönható kettősöktől az extraszoláris bolygókig From interacting binaries to extrasolar planets
24. csüt/Thu 14:00 Kővári Zsolt (MTA KTM CsKI) Differenciális rotáció egy fiatal Nap-hasonmás felszínén Differential rotation of the young solar analogue V889 Her
31. csüt/Thu 14:00 Kovács Géza (MTA KTM CsKI) Többszörös extraszoláris bolygórendszerek Multiplanetary Extrasolar Systems

 

 

2011 Április ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
7. csüt/Thu 14:00 Christiaan Sterken (Vrije Universiteit, Brussels): main speaker (45 min)

Szeidl Béla, Oláh Katalin, Holl András, Szabados László (MTA KTM CSKI):
short contributions (10-15 mins)
IBVS 6000 (1961-2011)
A Hen-S22 B[e] szuperóriás hosszútávú fényváltozása az IBVS fél évszázados élete során (Sterken)

Továbbiak: Megnyitó (Szeidl), Szerkesztői tapasztalatok (Oláh-Jurcsik), Elektronikus IBVS technológia - fejlesztés: múlt, jövő (Holl), Visszaemlékezés 1961-re (Szabados)
IBVS 6000 (1961-2011)
On the long-term variability of the B[e] supergiant Hen-S22 over the half-century life time of IBVS (Sterken)

contributions: Opening address (Szeidl), Editorial experience (Oláh-Jurcsik), Electronic IBVS technology - innovation: past, future (Holl), Reminiscence of 1961 (Szabados)
13. szer/Wed 14:00 Derekas Aliz
(MTA KTM CsKI)
Triplán fedő csillaghármas felfedezése a Kepler-űrtávcsővel Discovery of a triply eclipsing hierachical triple system with the Kepler space telescope
14. csüt/Thu 14:00 Szenes György
(ELTE TTK Anyagfizikai Tanszék)
A kozmikus ionbombázás hatása a csillagközi por anyagára The effect of heavy cosmic-ray ions on the interstellar dust
20. szer/Wed 14:00 Gucsik Arnold
(Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely)
Katódlumineszcens vizsgálatok a Kabai meteorit forszteritjén: Asztroásványtani vonatkozások Cathodluminescence investigations on the Kaba chondrite: Astro-mineralogy aspects
21. csüt/Thu 14:00 Frey Sándor
(FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium)
Moór Attila (MTA KTM CSKI)
Hogyan mozognak a legjobb égi referenciapontok? How do the best celestial reference points change their position?
27. szer/Wed 14:00 Bakos Judit
(Instituto de Astrofísica de Canarias)
A spirálgalaxisok peremvidéke: kulcs a galaxiskeletkezéshez The outskirts of spiral galaxies: a key to galaxy formation
28. csüt/Thu 14:00 Veres Péter (MTA KTM CsKI) Gamma-kitörések csoportjainak fizikai tulajdonságai Physical properties of gamma-ray burst populations

 

 

2011 Május ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
5. csüt/Thu 14:00 Muraközy Judit (MTA KTM CsKI Napfizikai Obszervatóriuma, Debrecen) Vizsgálatok a 24. napciklus előrejelzésére vonatkozóan Investigations on the predicitions for the 24th solar cycle
10. kedd/Tue 14:00 Shay Zucker (Dept. of Geophysics & Planetary Sciences, Tel Aviv University) Egy szub-kilométeres Kuiper-övbeli objektum detektálása a HST archív adataiban Detecting a Sub-kilometer Kuiper Belt Object in HST Archival Data
12. csüt/Thu 14:00 Bíró Imre Barna
(Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézete)
Pulzáció kettőscsillagokban - mesélnek a fedések Pulsation in binaries - what eclipses tell us
19. csüt/Thu 14:00 Balázs Lajos (MTA KTM CsKI) 25 éves a Cepheus Buborék The Cepheid Bubble -- celebrating the 25th anniversary of its discovery
25. szer/Wed 14:00 Petrovay Kristóf, Tian Chunlin (Eötvös University, Department of Astronomy, Budapest) A konvekció és a magnetokonvekció morfológiája a Nap és a csillagok külső tartományaiban The morphology of convection and magnetoconvection in solar and stellar envelopes
26. csüt/Thu 14:00 Tóth Imre (MTA KTM CsKI) Víz kimutatása légkör nélküli égitesteken Detection of water in atmosphereless bodies
31. kedd/Tue 14:00 Mészáros Péter (Penn State) Gamma-kitörések: újabb fejlemények Gamma-ray bursts: new developments 

 

2011 Június ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
2. csüt/Thu 11:00 Pósfai Mihály (Pannon Egyetem) Mágneses ásványok baktériumokban és az ALH84001 Mars-meteoritban Magnetic minerals in bacteria and in meteorite ALH84001
9. csüt/Thu 14:00 Zieger Bertalan (Space Research Institute, Austrian Academy of Sciences, Graz) A Szaturnusz magnetoszférájának magnetohidrodinamikai modellezése MHD simulations of Saturn's magnetosphere
16. csüt/Thu 14:00 Roy R. Gal (University of Hawaii, Institute for Astronomy) Merjünk nagyot álmodni! Az Univerzum legnagyobb struktúráinak feltérképezése z=1-nél Go Big or Go Home: Mapping the Largest Structures in the Universe at Redshift One
30. csüt/Thu 14:00 Pál András (MTA KTM CsKI) A Schmidt-távcső automatizálásának aktuális kérdései Recent progress on the automation of the Konkoly Schmidt telescope

 

 
2011 Július ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
7. csüt/Thu 14:00 Dékány István (Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago, Chile) VVV: pillantás a Tejútrendszerbe és tovább VVV: a deep look into our Galaxy, and beyond