Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
 
Konkoly Observatory
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences

Szemináriumi beosztás / Seminar schedule

Krisztián Vida, Ramon Brasser

e-mail: vidakris  konkoly .hu, ramon.brasser  csfk .org2010B  2011A/B  2012A/B  2013A/B  2014A/B  2015A/B  2016A/B  2017A/B  2018A/B  2019A/B  2020A/B  2021A/B  2022A/B  2023A/B 

 

2013 szeptember ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
12. csüt/Thu 14:30 Erdélyi Róbert
(SP2RC, Sheffield University, UK)
MHD hullámterjedés a fotoszférától a koronáig: hogyan működik a Nap koronafűtése? MHD Wave Propagation from Photosphere to Corona: How Is the Solar Atmosphere Heated?
26. csüt/Thu 14:00 Varga Tamás Norbert
(Eötvös Loránd Tudományegyetem)
Egy G-típusú Kepler csillag flerjeinek és flerstatisztikáinak vizsgálata Characterizing flares and flare statistics on a G-type star using Kepler observations

 

 

2013 október ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
3. csüt/Thu 14:00 Regály Zsolt
(MTA CSFK)
Óriásbolygók örvények keltette migrációs csapdában - Egy új bolygókeletkezési elmélet kapujában Vortex aided migration traps for giant planets - towards a new planet formation theory
17. csüt/Thu 15:00 Gucsik Arnold
(MTA CSFK, University of Johannesburg, Department of Geology, South Africa)
Az Itokawa kisbolygó impakteseményeinek ásványtani konzekvenciái Mineralogical consequences of the impact events of asteroid Itokawa
24. csüt/Thu 14:00 Kereszturi Ákos
(MTA CSFK)
A Chott el Jerid Mars analóg expedíció The Chott el Jerid Mars-analog expedition

 

 

2013 november ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
6. szer/Wed 15:00 Pál András
(MTA CSFK CSI)
KÁVÉSZÜNET:
Mi mindenre használhatunk egy 3D nyomtatót?
Sierpinski 3d
Coffee break talk series
7. csüt/Thu 14:00 Bányai Evelin
(MTA CSFK)
M típusú óriáscsillagok fényváltozásai Kepler fénygörbék alapján Variability of M giant stars based on Kepler photometry
20. szer/Wed 15:00 Bogdán Ákos
(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
Nagytömegű fekete lyukak fejlődése Evolution of high mass black holes
21. csüt/Thu 15:00 Walter Jaffe (Leiden Observatory) Magkörnyéki porstruktúrák aktív galaxismagokban Nuclear dust structures in AGNs
28. csüt/Thu 14:00 Szabó Róbert (MTA CSFK) Mi lesz veled, Kepler? Kepler: what's next?

 

 

2013 december ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
5. csüt/Thu 14:00 Zsoldos Endre (MTA CSFK) A Könyvtár régi könyvei The old books of the Library
10. kedd/Tue 14:00 Alejandro H. Córsico
(Universidad Nacional de La Plata, Argentina)
Az axion tömegének becslése fehér törpék asztroszeizmolgóiájával Constraining the axion mass through white dwarf asteroseismology
11. szer/Wed 14:00 Esa Vilenius (Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching)
"TNOs are Cool": A survey of trans-Neptunian objects with Herschel Space Observatory "TNOs are Cool": transzneptun objektumok vizsgálata a Herschel űrobszervatóriummal
17. kedd/Tue 14:00 Eric Quirico (University Grenoble, Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble)
Carbonaceous matter in meteorites and small bodies of our Solar System Szénben gazdag anyag meteoritokban és a Naprendszer kis égitestjeiben