Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
 
Konkoly Observatory
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences

Szemináriumi beosztás / Seminar schedule

Krisztián Vida, Ramon Brasser

e-mail: vidakris  konkoly .hu, ramon.brasser  csfk .org2010B  2011A/B  2012A/B  2013A/B  2014A/B  2015A/B  2016A/B  2017A/B  2018A/B  2019A/B  2020A/B  2021A/B  2022A/B  2023A/B 

 

2012 Január ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
5. csüt/Thu 14:00 Zsoldos Endre (MTA CSFK CSI) Középkori csillagászat Magyarországon Medieval astronomy in Hungary
25. szer/Wed 14:00 Gerard Williger (Université de Nice) GALEX Lyman break galaxisok z~2-nél: összehasonlításuk más populációkkal GALEX selected Lyman Break Galaxies at z~2: Comparison with other Populations
26. csüt/Thu 14:00 Szabó M. Gyula (MTA CSFK CSI) Beszámoló az első Kepler-konferenciáról Report on the first Kepler Science Conference

 

2012 Február ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
9. csüt/Thu 14:00 Kiss L. László (MTA CSFK CSI) Csillagászati Lendület-eredmények 2011-ben Astronomical Lendület results in 2011
16. csüt/Thu 14:00 Kiss Csaba (MTA CSFK CSI) A Neptunuszon túli égitestek populációinak fizikai tulajdonságai a Herschel-űrtávcső mérései alapján Physical properties of trans-Neptunian object populations based on the measurements of the Herschel space telescope
23. csüt/Thu 14:00 Pál András (MTA CSFK CSI) Extrém, Neptunuszon túli égitestek Extreme, trans-Neptunian objects
29. szer/Wed 15:00 Mizser Attila (MCSE) KÁVÉSZÜNET:
Csillagászat-kommunikáció az MCSE-ben
Coffee break talk series

 

2012 Március ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
1. csüt/Thu 14:00 Szabados László - Klagyivik Péter (MTA CSFK CSI) A klasszikus cefeidák pulzációjának fémtartalomfüggése Metallicity dependence of classical Cepheid pulsation
7. szer/Wed 14:00 Király Péter (MTA Wigner FK RMI) Kozmikus eredetű antirészecskék Antiparticles of cosmic origin
8. csüt/Thu 14:00 Toshikazu Onishi
(Osaka Prefecture University, Japan)
Molekulafelhők feltérképezése a szén-monoxid vonalaiban a Galaxis és a Magellán-felhők irányában Extensive survey of molecular clouds in multi-transition CO lines toward the Galaxy and the Magellanic Clouds
13. kedd/Tue 14:00 Carol Grady (Eureka Scientific and
Goddard Space Flight Center)
Óriásbolygók indirekt jelei tranziens korongokban The SEEDS of Planet Formation: Indirect Signatures of Giant Planets in Transitional Disks
14. szer/Wed 15:00 Dr. Gschwindt András
(BME Ûrkutató Csoport)
KÁVÉSZÜNET:
Masat-1 - múlt és jelen
Coffee break talk series
19. hét/Mon 14:00 Luciano Boi (Ecole des Hautes Etudes, Paris) Komplex rendszerek geometriai és dinamikai jellemzői On some geometrical and dynamical features of complex systems: transformations and emergence from fluids to living organisms
28. szer/Wed 15:00 Pál András (MTA CSFK CSI) KÁVÉSZÜNET:
A Schmidt-távcső automatizálásának aktuális kérdései -- II.
Coffee break talk series
29. csüt/Thu 14:00 Lukács Árpád (MTA Wigner FK RMI) Kozmikus húrok Cosmic strings

 

2012 Április ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
5. csüt/Thu 14:00 Bebesi Zsófia (MTA Wigner FK) Töltött részecske-folyamatok a Szaturnusz Titán holdjánál Charged particle processes at Titan, the Saturn's satellite
11. szer/Wed 15:00 Szabó Gyula (MTA CSFK CSI) KÁVÉSZÜNET:
"Az új égbolt ígérete" -- az LSST
Coffee break talk series
12. csüt/Thu 14:00 Pál András (MTA CSFK CSI) A Voynich-kézirat: csillagok, csillagképek és naptárak The Voynich manuscript: stars, constellations and calendars
18. szer/Wed 11:00 Simon Attila (MTA CSFK CSI) HÁZIVÉDÉS:
Exoholdak kimutathatóságának vizsgálata fedési exobolygók körül
Internal PhD defence:
Investigation of the detectability of exomoons around transiting exoplanets
19. csüt/Thu 14:00 David Heyrovsky
(Charles University, Prague)
Bolygódetektálás gravitációs mikrolencsézéssel Detecting Planets by Gravitational Microlensing
25. szer/Wed 15:00 Rácz Miklós (MTA CSFK CSI) KÁVÉSZÜNET:
Sztereo séta Piszkés-tetőn és Svábhegyen
Coffee break talk series
26. csüt/Thu 14:00 Kolláth Zoltán - Molnár László
(MTA CSFK CSI)
Új pulzációs állapotok RR Lyrae csillagokban New pulsational states in RR Lyrae stars

 

2012 Május ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
3. csüt/Thu 14:00 Zoletnik Sándor (MTA Wigner FK) Szabályozott magfúzió az ITER küszöbén Regulated nuclear fusion on the verge of ITER
9. szer/Wed 15:00 Sárneczky Krisztián (MTA CSFK CSI) KÁVÉSZÜNET:
Űrturizmus a Bakonyban - bemutatkozik a bakonybéli Pannon Csillagda
Coffee break talk series
17. csüt/Thu 14:00 Erdélyi Róbert
(SP2RC, Sheffield University, UK)
Szoláris magnetoszeizmológia: közel van-e a modern asztrofizika egyik nagy problémájának megoldása? Solar Magneto-Seismology: Are we close to solve one of the great problems of modern astrophysics?
24. csüt/Thu 14:00 Szegedi-Elek Elza (MTA CSFK CSI) Új H-alfa felmérés az Orionban A new H-alpha survey in Orion
30. szer/Wed 15:00 KÁVÉSZÜNET:
"Einstein befejezetlen szimfóniája" filmvetítés
Coffee break talk series
31. csüt/Thu 14:00 Csák Balázs (ELTE GAO) Radiálissebesség-mérés hazai teleszkópokkal: exobolygók, pulzáló változócsillagok Radial velocity measurements with Hungarian telescopes: exoplanets, pulsating variable stars

 

2012 Június ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
6. szer/Wed 15:00 Kálmán Béla (MTA CSFK CSI Debreceni Napfizikai Obszervatóriuma) KÁVÉSZÜNET:
"Éltető csillagunk, a Nap" c. frissen megjelent könyv bemutatója
Coffee break talk series
7. csüt/Thu 14:00 Wolf György (MTA Wigner FK) Lineáris szigma-modell vektor mezonokkal Linear sigma-model with vector mesons
11. hét/Mon 11:00 Jorge Horvath (University of Sao Paulo) Asztrobiológia Brazíliában Astrobiology in Brazil
13. szer/Wed 10:00 Mészáros Péter (Penn State) Gammakitörések a Fermi-űrszonda energiatartományában Gamma-ray bursts at the energy range of Fermi
27. szer/Wed 15:00 Balázs Lajos (MTA CSFK CSI) KÁVÉSZÜNET:
Az ASTRONET ma
Coffee break talk series