Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet
 
Konkoly Observatory
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences

Szemináriumi beosztás / Seminar schedule

Krisztián Vida, Ramon Brasser

e-mail: vidakris  konkoly .hu, ramon.brasser  csfk .org2010B  2011A/B  2012A/B  2013A/B  2014A/B  2015A/B  2016A/B  2017A/B  2018A/B  2019A/B  2020A/B  2021A/B  2022A/B  2023A/B 

 

2012 Szeptember ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
12. szer/Wed 15:00 Horváth Zoltán György
(MTA Wigner FK, SZFKI)
KÁVÉSZÜNET:
Unortodox lézerek és optika a Földön s - talán - az Égen is
Coffee break talk series
13. csüt/Thu 14:00 Bogdán Ákos
(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)
Galaxisformálódási modellek vizsgálata Testing galaxy formation models
26. szer/Wed 15:00 Pál Anrás
(MTA CSFK CSI,"Lendület" kutatói program)
KÁVÉSZÜNET:
A légyszem-kamera projekt
Coffee break talk series

 

2012 Október ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
4. csüt/Thu 14:00 Borkovits Tamás (Bajai Csillagvizsgáló Intézet,
MTA CSFK CSI, ELTE Gothard-Lendület)
Trinity: A második évad Trinity: the second season
10. szer/Wed 15:00 Almár Iván
(MTA CSFK CSI)
KÁVÉSZÜNET:
Asztroszociológia - idegen élet vagy értelem felfedezésének lehetséges hatása a társadalomra
Coffee break talk series
24. szer/Wed 15:00 Kozma Judit
(MTA Nyelvtudományi Intézet)
KÁVÉSZÜNET:
Csillagászati szakkifejezések nyelvtudományi megközelítésben
Coffee break talk series
25. csüt/Thu 14:00 Szabó M. Gyula (MTA CSFK CSI) "Deres már a Hale-Bopp..." - meglepő tanulságok egy óriásüstökös aktivitásának végóráiból Hale-Bopp - surprising lessons from a giant comet close to the termination of its activity

 

2012 November ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
7. szer/Wed 15:00 Török Ágoston
(ELTE Pszichológiai Intézet, MTA TTK KIP)
KÁVÉSZÜNET:
Utazhat-e az agyunk a hipertérben?
Coffee break talk series
8. csüt/Thu 14:00 Kriskovics Levente (MTA CSFK CSI) A V824 Ara spektroszkópiai kettős RS CVn rendszer Doppler-leképezése Doppler imaging of V824 Ara, a spectroscopic binary RS CVn system
15. csüt/Thu 14:00 Balázs Lajos (MTA CSFK CSI) Ötven éves a mátrai Schmidt-teleszkóp Fifty years of the Schmidt telescope at Piszkéstető
21. szer/Wed 15:00 Marschalkó Gábor
(MTA CSFK CSI)
KÁVÉSZÜNET:
(a GAIA-program)
Coffee break talk series
22. csüt/Thu 14:00 Vida Krisztián (MTA CSFK CSI) Rövid forgási periódusú aktív csillagok fotometriája Photometry of short rotational period active stars

 

2012 December ELŐADÓ / SPEAKER CÍM TITLE
05. szer/Wed 15:00 Zsoldos Endre
(MTA CSFK CSI)
KÁVÉSZÜNET:
(sci-fi és valóság)
Coffee break talk series
13. csüt/Thu 14:00 Kun Mária (MTA CSFK CSI) Mérések a piszkéstetői kisfelbontású spektrográffal: Fősorozat előtti csillagok spektrális változásai Observations with the low-resolution spectrograph at Piszkéstető: spectral variations of pre-main sequence stars