Az infravörösben sugárzó állatövi por

Verebélyi Erika
MTA CSFK CSI


Az állatövi por a látható tartományban a Nap fényének szórása révén figyelhető meg, IR tartományban viszont saját termális emisszója van, ami közvetlenül is mérhető. Termális emisszójának a csúcsa, a Föld heliocentrikus távolságában, 20um körül van, amit a felszínről a légkör átlátszatlansága miatt nem tudunk megfigyelni. Az utóbbi idők égboltfelmérései és IR űrtávcsövei, mint az IRAS, ISO, COBE, Spitzer vagy a Planck lehetővé tették számunkra nem csak a távoli objektumok, és az univerzum szerkezetének vizsgálatát, de segítségükkel pontosabb és részletesebb képet kaphatunk közvetlen környezetünkről, így például a bolygóközi porról. Előadásomban az irodalmi eredményeket, a Spitzer állatövi por vizsgálatával foglalkozó programjait, valamint az ezeken alapuló saját eredményeinket mutatom be.