Az IAU átszervezése, komisszió reform - beszélgetés a lehetőségekről

van Driel-Gesztelyi Lídia
a Mullard Space Science Laboratory - University College London professzora, az MTA CSFK CSI tudományos tanácsadója, az Observatoire de Paris - LESIA munkatársa


a Kávészünet következő vendége az IAU "Nap és Helioszféra" divizió elnöke, aki az IAU Igazgatósági Tanácsának Canberrában megtartott ülésén elhangzottak alapján vázolja az IAU komissziók átszervezésének módjáról és ütemtervéről született döntést. A jelenlegi komissziók a 2015-ös honolului Közgyűlésen megszűnnek. A közeljövőben az IAU komisszió javaslatokra hívja fel a tagságot, ami lehetőség arra, hogy az új komisszió szerkezet alkalmazkodjon a modern csillagászati kutatások irányaihoz, képviselethez juttatva új kutatási területeket, ill. lehetőséget adva a tradícionálisabb irányok számára az átalakulásra, megújulásra. Ezt az alkalmat a magyar csillagászoknak is fel kell használni arra, hogy új (akár interdiszciplináris) komissziókat kezdeményezzenek, hogy a jövőben kellő számban legyenek kepviselve a komissziók szervező bizottságaiban.