Szupernóvakutatás Magyarországon
Vinkó József
Szegedi Tudományegyetem


A Szegedi Tudományegyetemen több, mint 10 éve foglalkozunk a szupernóva-robbanások kutatásával. Ez a téma új lendületet nyert és jelentősen kibővült 2008-tól kezdve, a University of Texas Csillagászat Tanszékével és a McDonald Obszervatóriummal kezdeményezett együttműködésünk során. Bekapcsolódtunk a ROTSE szupernóva-felfedező programba, emellett elindítottunk egy hazai tranziens-kereső programot, a BASSUS-t, a Bajai Csillagvizsgáló automata távcsövével. A McDonald Obszervatórium 9.2 m-es Hobby-Eberley Teleszkópja lehetőséget biztosít az újonnan felfedezett szupernóvák spektroszkópiai klasszifikálására, és az asztrofizikailag érdekes tranziensek időbeli követésére. Az előadás során azokat a szupernóvákat mutatom be, melyek az utóbbi években a legérdekesebb újdonságokat jelentették számunkra. Ezek között szerepelnek extrém fényes objektumok, melyek nem illeszthetők be a "közönséges" szupernóvák közé, illetve olyan új fizikai jelenségek, melyek magyarázata egyelőre várat magára.