Fiatal óriásbolygók észlelése CO-spektroszkópia segítségével

Regály Zsolt
MTA CSFK CSI


Előadásomban a fital (t~5Mév) protoplanetáris korongok által kisugárzott aszimmetrikus CO spektrumvonalak keletkezését mutatom be. A vonalprofilok torzulása kapcsolatba hozható egy, a korongba ágyazódott óriásbolygó gravitációs perturbáló hatásával. Hidrodinamikai szimulációk segítségével kimutattuk, hogy a korong teljes mértékben excentrikussá válik az óriásbolygó pályáján belül, ahol a CO-molekula termálisan gerjesztett állapotban van. Ennek következtében a korong által kisugárzott CO-vonalak alakját az óriásbolygó pályaparaméterei befolyásolják. A profiltorzulások mértéke függ az adott CO-átmenet gerjesztési energiájától (J kvantumszám). A vonalaszimmetria nagysága növekszik/csökken J-vel, ha a bolygó a CO gerjesztési zónán kívül/belül (1-3CSE/5-10CSE) kering, így a bolygó keringési távolsága megbecsülhető az aszimmetria–J függés meredekségéből. Az előadásomban bemutatásra kerülő, új spektroszkópiai módszer segítségével fiatal bolygórendszerek fedezhetők fel, mely alkalmas a bolygókletkezési elméletek részletes vizsgálatára.