Új jelenségek RR Lyrae csillagokban a Kepler-űrtávcső megfigyelései és hidrodinamikai modellek alapján
Szabó Róbert - Kolláth Zoltán - Molnár László
MTA KTM CsKI


A Kepler-űrtávcső által szolgáltatott folyamatos fénygörbéknek köszönhetően RR Lyrae csillagokban eddig soha nem látott jelenséget figyeltünk meg. A névadó RR Lyr és más, Blazhko-modulációt mutató csillag esetében periódus-kétszereződés mutatkozik a Blazhko-ciklus bizonyos fázisaiban. Hidrodinamikai modellek segítségével reprodukáltuk a jelenséget, eredetét pedig minden kétséget kizáróan sikerült visszavezetnünk az alapmódus és egy magas rendű - strange módus jeleit mutató - felhang közötti rezonanciára. Az előadásban kitérünk arra is, hogy mennyiben segítheti a most felfedezett effektus a Blazhko-jelenség évszázados rejtélyének megoldását.