Kettősökben megfigyelt pulzációk értelmezése
Nuspl János
MTA KTM CsKI


A pulzáló csillagok megfigyelt változásainak modellekkel történő összevetése potenciálisan fontos alapot képez azok ellenőzéséhez és finomításához. A földi megfigyelések a kiterjedt kampányokban egyre részletesebb képet tudtak adni a pulzációs spektrumokról, azonban az adatok pontosságát a légkör limitálta, és a mérésekben jelenlévő adat-hézagok nehezítették azok egyértelmű értelmezését.

A Kepler mérései így mindkét területen áttörést jelentenek, egyrészt a lényegében folyamatos és egyenletes mintavételezéssel, másrészt a nagyságrendekkel megnövekedett pontossággal. A megfigyelések frekvenciaspektruma megszabadult sok eddigi méréstechnikai problémától, azonban az így letisztult kép és azok értelmezési nehézségei az eddigi modellek hiányosságaira is kezdenek rámutatni. A megjelenő kombinációs frekvenciák nem-lineáris effektusokra utalnak, a kettősöknél a reflexiós effektus és árapály olyan hatásai lettek nyilvánvalók, és minden eddiginél részletesebben tanulmányozhatók, amelyeket eddigi modelljeink nem vettek figyelembe.

Az előadásban a megfigyelt változások értelmezésének kérdéseit mutatom be, és az ezekben elért eredmények egy részét. A konkrét rendszerek megértésén túlmenően az is aktualitást ad a témának, hogy a közeli hetekben tömegesen válnak elérhetővé - és így részletesen elemezhetővé - eddig zárolt adatok.