Szoláris félgömbciklusok fáziskülönbségeinek hosszútávú variációja
Muraközy Judit
MTA KTM CsKI Napfizikai Obszervatóriuma, Debrecen


Az észak-déli aszimmetria a napfoltok szélességi eloszlásainak egyik ismert jelensége. Az idő- és fázisbeli aszimmetria hosszabbtávú változásait különféle módszerekkel már többen vizsgálták, azonban az eddigi leghosszabb időszakra (1874-2010) elérhető adatbázisok lehetőséget nyújtanak az egyes féltekék aktivitásainak meghatározásásra és az említett aszimmetriák közötti lehetséges kapcsolat felfedésére. A korábban használt módszerektől eltérően a ciklusokat, mint egészet vettük figyelembe, melyeknek tömegközéppontjai jellemzik az egyes ciklusokat. Vizsgálataink alapján három különböző adatsor és négy különböző módszer segítségével egy, a Gleissberg ciklushoz hasonló, 8 ciklusból álló ciklikusságot sikerült kimutatni, melyben a fáziskülönbség 4 ciklusonként alternál. Mivel ez igen hosszú memóriával bíró jelenség, a szoláris dinamóelméleteknek egy új aspektusát vetheti fel.