Az APOGEE égboltfelmérő program
Mészáros Szabolcs
(IAC, SDSS-III posztdoktori ösztöndíjas)


Az APOGEE az első teljes körű spektroszkópiai égboltfelmérő program, melynek során a bulge, a diszk, a küllő, és a halo vörös óriás csillagait egyszerre tanulmányozzuk. Célja, hogy részletes betekintést nyerjünk a Tejútrendszer csillagainak kémiai evolúciójába, és pontosítsuk galaxisunk dinamikai modelljét. A programban 100,000 csillag szerepel, melyekről a H infravörös sávban készülnek spektrumok közel 30,000-es felbontással.

Az előadásban bemutatom az APOGEE tudományos célkitűzéseit és jelenlegi helyzetét. Részletesebben tárgyalom a gömbhalmazok kutatására irányuló törekvéseket, melyek fő célja a többszörös populációk és azok közötti lehetséges fémtartalomkülönbség kimutatása.

A részletes kémiai elemzéshez szükséges, hogy közel 15 kémiai elem 0.1 dex pontosságú elemgyakoriságát meghatározzuk. Ehhez az eddigieknél részletesebb és pontosabb vonallistát és csillaglégköri modelleket kell készíteni, melynek részletes folyamatát az előadás során ismertetem.