Protoplanetáris korongok és gyűrűrendszerek fejlődése dinamikai rendszer közelítésben

Kovács Tamás
MTA CSFK CSI


Az újonnan felfedezett extraszolásris bolygók száma és változatossága a kialakulásukat leíró elméletek továbbgondolását és folyamatos pontosítását igényli. Az óriásbolygók magjának növekedését leíró klasszikus elmélet egy bizonyos izolációs tömeget követel meg a gázáramlás szilárd magra történő beindulásához. Ezt a tömeget a bolygómag az ún. ,,táplálék zónából'' fedezi. Eddig azt gondolták, hogy a csillag körüli korong ezen része egy gyűrű alakot formál a bolygómag keringési pályájához közel. Előzetes számításaink azt mutatják, hogy a táplálék zóna alakja sokkal bonyolultabb, a dinamikai rendszerek elméletéből ismert, szálas szerkezetű fraktálhalmaz. Mindez azt eredményezi, hogy a kezdetben a táplálék zónában található részecskék közül nem mindegyik fogódik be a kialakuló bolygómag felszínén, egyesek elhagyják a rendszert, mások kötött pályára kerülnek.

Az előadásban a véges idejű káosz eszköztárát alapul véve mutatjuk meg az izolációs tömegre és az akkréciós rátára kapott új becslésünket, valamint kitérünk a korongban jelen lévő gáztól származó - a táplálék zóna kiüresedését megakadályozó - súrlódási erő hatására is.