Klímaváltozások: Adatok, nagyságrendek, modellek
Rácz Zoltán
MTA-ELTE Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport


A Föld különböző időskálájú hőmérsékletváltozásainak tükrében áttekintjük a szárazföld-levegő-óceán rendszer klímaváltozásának lehetséges mechanizmusait. Megvizsgáljuk az energiaháztartás dinamikájának főbb mozgatóit (planetáris mozgás, napfolttevékenység, ..., fosszilis enegiahordozók felhasználása) és azok nagyságrendi járulékait, s összehasonlítjuk a különböző csatornákban (hidrociklus, fotoszintézis, emberi tevékenység, ...) folyó energiaáramokat is. A jégkorszakok példáján látható lesz, hogy a klímaváltozások dinamikája a különböző energiaskálák erős csatolásával kapcsolatos, s a fizikusok számára egy sor érdekes problémát vet fel. Természetesen érintjük a klímaváltozás tudományos és társadalmi aspektusai között feszülő problémát, s annak veszélyeit is.