A Kepler első eredményei
Szabó Róbert
MTA KTM CsKI


A Kepler-űrtávcső a NASA és az exobolygókutatás zászlóshajója, de a hozzá kapcsolódó - zömmel európai szerveződéssel létrehozott - csillagszeizmológiai vizsgálatok révén is komoly asztrofizikai potenciállal rendelkezik. Az űreszköz Intézetünkben is fontos szerepet tölt be, ezért az őszi szemeszter első előadásaként - kedvcsinálóként- bemutatom a Kepler történetét, célját, szót ejtek felépítéséről és technikai jellemzőiről, valamint egyedülálló teljesítményéről. Kitérek a Kepler-misszióhoz kapcsolódó tudományos vizsgálatok szerveződésére, a Kepler Asztroszeizmológiai Tudományos Konzorciumra, annak magyar vonatkozásaira, a Guest Observer programra és az adatok hozzáférhetőségére is. Bemutatom a Kepler első eredményeit, különös tekintettel az exobolygófelfedezésekre. Az első magyar eredményekről egy későbbi szemináriumon számolunk be.