Kozmológia; a 2011 évi fizikai Nobel-díj
Horváth István
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem


A 2011 évi fizikai Nobel-díjat Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt és Adam G. Riess kapták a kozmológia területén végzett kutatásaikért. Az Einstein-egyenletekben szereplő kozmológiai állandó értékét egészen a '90-es évek elejéig nem tudtuk. Ezért a kozmológiaban az értékét nullának tekintették. A kilencvenes évek első felében magyar kutatók az ún. ΩΛ értékre a galaxisok sűrűségeloszlásából a 2/3 becslést adták. A Supernova Cosmology Project és a High-Z Supernova Search Team szupernóvákon végzett megfigyelései arra utaltak, hogy a Világegyetem gyorsulva tágul. Ez szintén pozitív kozmológiai konstans értékre utal. Ezt szokás sötét energiának is nevezni. Felfedezésük óta ezek az eredmények gyökeresen átalakították a kozmológiát. A kozmikus háttérsugárzás feltérképezésével, melyért 5 évvel ezlőtt kaptak csillagászok Nobel-díjat, és további megfigyelésekkel kiegészítve ma már néhány százalék pontossággal ismerjuk a Világegyetemet leíró paramétereket. A kozmológiai kutatások ezen rohamos fejlődését díjazták idén ismét a fizikai Nobel-díjjal. Az előadáson ismertetem a kutatások további magyar vonatkozásait is.