Szoláris aktív hosszúsági zónák dinamikája
Gyenge Norbert
MTA CSFK CsI Napfizikai Obszervatórium, Debrecen


A naptevékenység tengelyszimmetriától való eltérését Carrington óta nagyszámú munka tanulmányozta ellentmondásos eredményekkel. Áttekintjük a módszerek előfeltételezéseit, mint az ellentmondások valószínű okait. Munkámban olyan módszert igyekszem követni, mely mentes a jelenség természetére vonatkozó előfeltételezésektől, a kapott eredmények egy sor korábbi eredményt új megvilágításba helyeznek. A módszerrel megállapítható az aktív hosszúságok kiterjedése, migrációja, azonosítható a flip-flop esemény. A migráció nem mutat ciklusfüggést illetve kapcsolatot a differenciális rotációval. Az aktív hosszúsági zónában a foltocsoport-felbukkanás 1,3 éves periodicitást mutat, ami a teljes észlelt naptevékenységen eltűnik. Ez arra utalhat, hogy az aktív hosszúsági zóna felbukkanó fluxuskötegei a tachoklin zóna mélységéből emelkednek ki, a többiek forrása valószínűleg ennél kintebb található.