TeV forrás a Galaxis síkjában: Tejúton innen vagy túl?
Gabányi Krisztina
MTA-BME-KGO Fizikai Geodézia és Geodinamikai Kutatócsoport
Dél-Afrikában működik a négy, légköri Cserenkov-sugárzást észlelő teleszkópból álló, nagy energiás gamma-tartományt (>100 GeV) vizsgáló High Energy Stereoscopic System (HESS). A HESS kollaboráció a galaxis síkját vizsgálja halvány, távoli gammaforrások után kutatva. Ezen program keretében fedezték fel a HESS J1943+213 jelű felbontatlan gammaforrást (Abramowksi et al., 2011). A felfedezők közlik a vizsgált forrás lehetséges röntgen, rádió és infravörös tartományban megfigyelt megfelelőit. A rendelkezésükre álló adatok alapján azt tartották legvalószínűbbnek, hogy a forrás egy BL Lacertae objektum.

A TeV-forrás feltételezett rádió megfelelőjét a European Very Long Baseline Interferometry Network (EVN) segítségével vizsgáltuk, emellett felhasználtunk archív rádió kontinuum és HI adatokat is. Eredményeink megerősítették, hogy a rádióforrás azonos a HESS által megfigyelt TeV forrással, viszont a korábbi BL Lacertae interpretációt nem támasztják alá. A forrás nagyobb környezetét vizsgálva viszont olyan felfedezést tettünk, mely alapján a TeV forrás valoszínűsíthetően egy szupernóvarobbanás után visszamaradt pulzár által generált un. pulzárködszel lehet, tehát mégsem extragalaktikus objektum.