A CZ Lacertae multiperiodikus Blazhko-modulációja
Sódor Ádám
MTA KTM CsKI


Az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetének Sváb-hegyi 60 cm-es távcsövével 2005 óta folyik az RR Lyrae csillagok modulációjának többszínfotometriai vizsgálata, a Konkoly Blazhko Survey. A felmérés egy érdekes célpontja a CZ Lacertae, amelyről megállapítottuk, hogy két, egymástól független periódussal modulált. Ezt a csillagot két egymást követő szezonban is megfigyeltük, szerencsés módon épp egy olyan időszakban, amikor a csillag pulzációjának periódusa is jelentős változásba kezdett. A két megfigyelési időszak között mindkét moduláció periódusa és amplitúdója is komoly változásokon ment keresztül, miközben frekvenciáik 5:4 rezonanciából 4:3 rezonancia közelébe változtak. A moduláció egyik legkülönösebb jelensége, hogy az egyik modulációs frekvencia felének megfelelő modulációs csúcsok is megjelennek a Fourier-spektrumban. A két, nagyjából azonos erősségű moduláció jelensége nem egyeztethető össze azon Blazhko-modellekkel, melyek a moduláció periódusát a csillag forgási periódusához kötik. Az Inverz Fotometriai Baade-Wesselink analízis segítségével meghatároztuk a csillag átlagos fizikai paramétereinek a moduláció mindkét periódusa szerinti változásait mindkét észlelési szezonra.