Galaktikus cefeida változócsillagok radiális sebességének vizsgálata közepes felbontású echelle-spektrumok alapján

Cseh Borbála
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium, Szombathely


A szombathelyi ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumban 2011 őszén üzembe helyezett 500/4500 RC teleszkópjával, illetve a hozzá száloptikákkal csatlakozó, R = 11 000 felbontású eShel típusú echelle spektrográffal végzett radiálissebesség-méréseink alapján munkám célja viszonylag fényes (V < 11 mag) galaktikus cefeidákról készített spektrumok alapján a csillagok radiálissebesség-változásának vizsgálata. A műszerrel további cefeidaszínképek készültek az MTA CSFK CSI piszkéstetői obszervatóriumának 1 méteres RCC-teleszkópjával is. Célom a mérési programban szereplő cefeidák esetleges kettősségének kimutatása, valamint az ismert kettős rendszerek esetén a pályaparaméterek pontosítása. Eddig összesen 24 cefeidáról készültek radiálissebesség-görbék. Jelen előadásban bemutatom az eddig elért eredményeket, többek között a V411 Lac jelű csillagról készített első radiálissebesség-görbét. A vizsgált csillagok közül a méréseink alapján megállapítottam a V1344 Aql eddig nem ismert spektroszkópiai kettősségét. Folyamatban van továbbá az ismert kettős rendszer, az AW Per-ről készült méréseim alapján a pályaparaméterek pontosítása is, valamint bemutatom az ismert hármas rendszer, a T Mon esetében az új adatok alapján kapott két lehetséges pályamegoldást.