Röntgensugárzás vizsgálata korai típusú galaxisokban
Bogdán Ákos
(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)


A galaxisokban észlelt röntgensugárzás eredete sokrétű: a legtöbb korai típusú galaxisban fényes röntgenkettősök uralkodnak, de ezeken kívül halványabb kataklizmikus változók, aktív kettőscsillagok, valamint forró gáz is hozzájárulnak a teljes sugárzáshoz. Előadásom során röviden áttekintem ezen komponensek főbb tulajdonságait és bemutatom két érdekes alkalmazásukat. Elsőként az Ia típusú szupernóvák eredetét vizsgálom korai típusú galaxisokban. Bemutatom, hogy az Ia típusú szupernóvák mindössze nehány százaléka keletkezhet akkretáló fehér törpékből, míg legnagyobb részük fehér törpék összeolvadására vezethető vissza. Előadásom második felében egy optikailag halvány, de röntgengázban gazdag elliptikus galaxist mutatok be a Virgo halmaz külső régiójából. Az NGC4342 egy nagy tömegű fekete lyukkal, azonban nagyon kis csillagtömeggel rendelkezik, tehát jelentősen eltér az általában észlelt fekete lyuk/bulge tömegaránytól. Munkánk során azt vizsgáljuk, hogy milyen folyamatok vezethettek az NGC4342 észlelt fizikai jellemzőihez.