Modulált fénygörbék és jellemzőik
Benkő József
MTA KTM CsKI


A változócsillagászatban gyakran találkozunk fénygörbék amplitúdó- és/vagy periódusváltozásával. A különböző jellegű változások elnevezése, egymástól való megkülönböztetése körül időnként nagy zavar tapasztalható. Az előadásban definiáljuk a modulációt, mint az amplitúdó- és frekvenciaváltozás egy lehetséges módját. Majd pedig -- példákon keresztül -- megmutatjuk, hogy különféle modulációk hogyan különíthetők el egymástól az alapján, hogy milyen kimutatható effektusokat okoznak pl. a fénygörbéken, vagy a Fourier-spektrumokban. A vizsgálat fő motivációja az RR Lyrae csillagok Blazhko-effektusa volt, amely a vizsgálatok alapján modulációnak mutatkozott. A Blazhko-effektus modulációs leírása több észlelt jelenségre természetes magyarázatot ad. Ráadásul a fénygörbék ilyen matematikai leírása kevesebb szabad paramétert igényel, mint a hagyományos módszer.