Egzotikus anyag kompakt csillagokban
Barnaföldi Gergely Gábor
RMKI


Kompakt csillagoknak nevezzük a csillagfejlődés hideg végállapotait pl.: törpéket, neutroncsillagokat, pulzárokat, amelyeket a maganyagnál sűrűbb egzotikus anyag épít fel. Előadásomban összefoglalom e csillagok belsejében lévő agyag modelljeit. Bemutatom továbbá, hogy az elmúlt év végén P. B. Demorest és mtsai. által megfigyelt 1,97±0,04 naptömegű J1614-2230 milliszekundumos pulzár (Nature 467, 1081 (2010)) milyen új megszorításokat ad az elméleti modellekre.