Gömbszimmetrikusan pulzáló csillagok fundamentális paramétereinek meghatározása hidrodinamikai-fotometriai módszerrel
Barcza Szabolcs
MTA KTM CsKI


A hidrodinamika alapegyenleteit felírom Euler-formalizmusban gömbszimmetrikusan pulzáló csillagok légkörére. Bemutatok egy fotometriai módszert az Euler- és a kontinuitási egyenletben szereplő változók meghatározására, vagyis hogyan kaphatjuk meg a hőmérséklet, a sűrűség eloszlását és a felszíni gravitációs gyorsulást a kvázisztatikus atmoszféra közelítés keretei között. Ezeket a paramétereket bevezetve az impulzus és a tömeg megmaradását kifejező egyenletek partikuláris megoldásaiba azok két ismeretlenét, a csillag tömegét és távolságát meghatározzuk. Megmutatom, hogy melléktermék gyanánt hogyan kapható meg a légkör fémtartalma, az intersztelláris vörösödés a csillag felé, a csillag sugarának változása a pulzáció során, és helye egy elméleti Hertzsprung-Russell diagramon. A kombinált hidrodinamikai-fotometriai módszer alkalmazását bemutatom a V372 Ser, és a GSC 4868-0831 két módusban pulzáló csillagokon.